IT riešenia

IT audity

Cieľom IT auditu je nielen overiť "licenčnú istotu", ale mnohokrát preferovanejšia "analýza využívania softvéru".

IT audit má pre Vašu spoločnosť veľký ekonomický prínos, nakoľko dokáže odhaliť aj nepoužívaný softvér či neefektívne neaktualizované licencie z minulých rokov.

 

Kedy je vhodné pristúpiť k IT auditu?

• Vaša spoločnosť sa budovala postupne, čoho dôsledkom je aj rôzna infraštruktúra?
• Používate viac typov hardvérových zariadení (notebooky, servery), pričom ich prostredie tvorí niekoľko generácií softvéru?

Naša spoločnosť Vám definuje ciele, vypracuje odporúčania, ale aj oboznámi s postupom prác ktoré spoločnosti v budúcnosti obmedzí riziká inštalácie neželaného softvéru koncovými spotrebiteľmi.

 

Školenia

zaškolíme Vás na prácu s PC alebo prídavnými zariadeniami (tlačiarne, kopírky, kamery a iné)
operačným systémom ( Windows xp, vista, 7)
a ďalšími aplikáciami (MS OFFICE - word, excel, power point, outlook, a iné)

 

 

Zaškolenie Vašich pracovníkov prinesie Vašej spoločnosti

zefektívnenie práce Vašich zamestnancov s výpočtovou technikou
   - zaškolenie na prácu s prídavnými zariadeniami
   - zaškolenie na prácu s operačným systémom a ďalšími aplikáciami a to priamo u Vás alebo u nás v školiacom stredisku
zvýšenie pracovnej výkonnosti
úspora nákladov - žiadne straty času pri používaní počítača
úspora nákladov na podporné a konzultačné služby
a mnoho ďalších.

IT je oblasť, v ktorej sa treba stále vzdelávať >>>

  • English
  • Slovenčina
© 2024 Forbis s.r.o. | Všetky práva vyhradené